Informatiounsversammlung Mobilitéitskonzept Leitbild Nordstad 2035 - LIVESTREAM - 18.10.2021 (19h00)

LIVESTREAM (LU): 19:00 Auer

 

LIVESTREAM (interprétation simultanée - FR): 19h00

Opgepasst! Fir Presenz vum Public: dës Informatiounsversammlung zu Schieren am Alen Atelier fënnt ënnert dem CovidCheck Regime statt.

 

Produktioun a Livestream: FreeLens  

Interprétation simultanée assurée par le Collectif Interpretes.lu

Dernière mise à jour